ข้อกำหนดการใช้งาน

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา

ข้อกำหนดการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ VerifiedTokenFramework.com การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้

1. ข้อมูลบนเว็บไซต์

ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้บน VerifiedTokenFramework.com มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น เรามุ่งมั่นที่จะรับรองความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูล อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันสิ่งเหล่านี้ได้ และเราไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดบน VerifiedTokenFramework.com รวมถึงข้อความ รูปภาพ โลโก้ และเครื่องหมายการค้า เป็นทรัพย์สินของ VerifiedTokenFramework.com และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การใช้เว็บไซต์และข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง VerifiedTokenFramework.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์หรือการพึ่งพาข้อมูลของไซต์

4. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

VerifiedTokenFramework.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้ไซต์ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้ว

ดูสิ่งนี้ด้วย: