การจำแนก MNIST โดยใช้ CNN ใน Keras TensorFlow

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา

ในวิดีโอนี้ เราได้สร้าง MNIST Classifier อย่างง่ายโดยใช้ Convolutional Neural Network ใน Keras TensorFlow เราได้แนะนำการใช้ Dropout ใน Convolutional Neural Network Keras เป็นห้องสมุดที่สร้างขึ้นบน TensorFlow

รหัส: https://github.com/nikhilroxtomar/Deep-Learning-with-MNIST/blob/master/02 - mnist_conv.py

#tensorflow #keras #mnist #การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งwww.youtube.com

การจำแนก MNIST โดยใช้ CNN ใน Keras TensorFlow

การจำแนก MNIST โดยใช้ CNN ใน Keras TensorFlow - ในวิดีโอนี้ เราได้สร้าง MNIST Classifier อย่างง่ายโดยใช้ Convolutional Neural Network ใน Keras TensorFlow เราได้แนะนำการใช้ Dropout ใน Convolutional Neural Network Keras เป็นห้องสมุดที่สร้างขึ้นบน TensorFlow

ดูสิ่งนี้ด้วย: