วิธีเปิดใช้งาน CORS ใน Laravel - Laravel7 Tutorial

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะสอนวิธีเปิดใช้งาน CORS (Cross-Origin Resource Sharing) อย่างง่ายดายใน Laravel 7 และทำงานกับมัน ใน Laravel 7 คุณสามารถติดตั้ง CORS และกำหนดค่าเพื่อกำจัดปัญหาที่ขาดหายไปของส่วนหัว CORS 'access-control-allow-origin'

โดยทั่วไปแล้ว ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการร้องขอจากเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือต้นทาง เนื่องจากไม่ได้สร้างฉันทามติเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างสองเซิร์ฟเวอร์ ในการตอบสนอง เรามักจะได้รับส่วนหัว 'Access-Control-Allow-Origin' ในทรัพยากรที่ร้องขอ คำเตือน. CORS ตรวจสอบการเชื่อมโยงกันระหว่างสองโดเมนที่แตกต่างกัน

สารบัญ
  1. ตัวอย่าง Laravel 7 CORS
  2. CORS Middleware Nitty-Gritty
  3. สร้าง API ใน Laravel
  4. ทำ Http GET ขอด้วย AJAX
  5. ข้อผิดพลาด Laravel CORS ที่เป็นอันตราย
  6. การติดตั้ง CORS Package ใน Laravel
  7. การลงทะเบียน CORS Middleware

#laravel #laravel 7 #phpwww.positronx.io

วิธีเปิดใช้งาน CORS ใน Laravel - Laravel7 Tutorial

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะสอนวิธีเปิดใช้งาน CORS (Cross-Origin Resource Sharing) อย่างง่ายดายใน Laravel 7 และทำงานกับมัน ใน Laravel 7 คุณสามารถติดตั้ง CORS และกำหนดค่าเพื่อกำจัดปัญหาที่ขาดหายไปของส่วนหัว CORS 'access-control-allow-origin'

ดูสิ่งนี้ด้วย: