Golang: วิธีแปลงสตริงเป็น Byte Array Example

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา

ใน Golang ในการแปลงสตริงเป็นอาร์เรย์ไบต์ คุณจะได้รับสไลซ์ที่มีไบต์ของสตริง ใน Go สตริงจะเป็นส่วนของไบต์แบบอ่านอย่างเดียว จำเป็นต้องระบุล่วงหน้าว่าสตริงมีไบต์โดยพลการ ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อความ Unicode, ข้อความ UTF-8 หรือรูปแบบอื่นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เท่าที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของสตริง จะเทียบเท่ากับส่วนของไบต์ได้อย่างแม่นยำ

#ไป #golang

appdividend.com

Golang: วิธีแปลงสตริงเป็น Byte Array Example

ใน Golang ในการแปลงสตริงเป็นอาร์เรย์ไบต์ คุณจะได้รับสไลซ์ที่มีไบต์ของสตริง ใน Go สตริงจะเป็นส่วนของไบต์แบบอ่านอย่างเดียว จำเป็นต้องระบุล่วงหน้าว่าสตริงมีไบต์โดยพลการดูสิ่งนี้ด้วย: