การถ่ายโอนสไตล์ประสาทเทียมด้วย PyTorch

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา

ในคู่มือนี้ คุณจะใช้อัลกอริทึมบน Neural Network for Artistic Style Transfer (NST) ใน PyTorch อัลกอริทึมนี้จะช่วยให้คุณได้ภาพสไตล์ปิกัสโซ ทำได้โดยการสร้างภาพใหม่ที่ผสมผสานสไตล์ (ภาพวาด) ของภาพหนึ่งกับเนื้อหา (ภาพที่ป้อน) ของอีกภาพหนึ่ง

Reddit สตรีมสด nba

ขอบคุณ Leon A. Gatys และคณะ สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความ A Neural Algorithm of Artistic Style

เพื่อให้โมเดลเร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น จึงใช้ VGG-Net-19 (Visual Geometry Group) ที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้า โมเดลนี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอิมเมจ ImageNet และสามารถดาวน์โหลดได้จาก Pytorch API#python #pytorch

ตอบสนองโปรแกรมแก้ไขข้อความดั้งเดิม

www.pluralsight.com

การถ่ายโอนสไตล์ประสาทเทียมด้วย PyTorch

ในคู่มือนี้ คุณจะใช้อัลกอริทึมบน Neural Network for Artistic Style Transfer (NST) ใน PyTorch อัลกอริทึมนี้จะช่วยให้คุณได้ภาพสไตล์ปิกัสโซ ทำได้โดยการสร้างภาพใหม่ที่ผสมผสานสไตล์ (ภาพวาด) ของภาพหนึ่งกับเนื้อหา (ภาพที่ป้อน) ของอีกภาพหนึ่ง

ดูสิ่งนี้ด้วย: